Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach

 

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła

 

 „Cyfrowa szkoła", czyli rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 roku. W jego ramach 402 szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży.

 Projekt „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” realizowany przez ORE i CEO, stanowi wsparcie dla wyżej wymienionego programu. Ma on na celu przygotowanie nauczycieli do zwiększenia efektywności nauczania i uczenia się uczniów.

 Program „Cyfrowa Szkoła” składa się z czterech uzupełniających się komponentów:

 •             e-szkoła: zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

 •             e-uczeń: zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

 •             e-nauczyciel: przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,

 •             e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.

 „Cyfrowa Szkoła” to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Opiera się on na dwóch założeniach. Po pierwsze, jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Po drugie, rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK.

 Cel krótkoterminowy projektu (2-3 lata), to zwiększenie wiedzy nauczycieli i uczniów na temat wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzenie e-podręcznika (2 lata). Celem na następne 5-7 lat jest przyzwyczajenie uczniów do korzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych oraz zaszczepienie im zasady, że komputer służy nie tylko do rozrywki.

 Najlepiej znane są oczywiście komponenty e-szkoła i e-uczeń, w ramach których organy prowadzące szkoły wybrane do pilotażu, otrzymają dotacje celowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (e-szkoła) oraz komputerów do korzystania przez uczniów na zajęciach lekcyjnych (e-uczeń). Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt to jednak dopiero połowa drogi do unowocześnienia edukacji i rozwinięcia kompetencji uczniów i nauczycieli.

(Więcej informacji w zakładce "Ważne strony", gdzie znajduje się link do strony www programu).

Z początkiem roku szkolnego 2012/2013 również  w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach rozpoczęto realizację projektu "Cyfrowa szkoła". Dzięki otrzymanym środkom nasza szkoła wzbogacila się o laptopy, tablice multimedialne i inny sprzęt pomocny we wdrożeniu programu. Docelowo program skierowany jest do uczniów klas IV - VI, jednak i młodsi uczniowie na pewno zostana włączeni do jego realizacji.

Program "Cyfrowa szkoła" to nie tylko korzyści, ale także duże wyzwanie dla całej naszej szkolnej społeczności, przede wszystkim dla nauczycieli. Jego realizacja otwiera nowe możliwosci i perspektywy rozwoju dla nas wszystkich. W jego ramach odbywać się bedą nie tylko lekcje dla uczniów klas IV - VI. Planowane są także lekcje i zajęcia otwarte dla nauczycieli naszej szkoły i szkół sąsiednich, dla rodziców i wszystkich zainteresowanych jego realizacją.