Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach

 

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Nasza szkoła Historia szkoły Szare Szeregi Było, nie minęło

O szkole

Historia szkoły

      Pierwsza szkoła w Sieciechowicach istniała już w XVIII wieku. Wieś należała wtedy do możnego rodu Montelupich, a naukę czytania i pisania prowadził ksiądz na parafii. Po powstaniu styczniowym funkcjonowała szkoła ludowa, również przy parafii.

      Szkoła powszechna powstała w Sieciechowicach po odzyskaniu przez  Polskę niepodległości. Od momentu powstania szkoły do roku 1926 jej kierownikiem był pan Ciepły.

      W roku szkolnym 1927/28 kierownictwo szkoły powszechnej I stopnia objął Stanisław Sokół, który pracował wraz z żoną Władysławą.

      Od roku szkolnego  1934/35 szkoła w Sieciechowicach została podwyższona do  II  stopnia organizacyjnego, z trzema nauczycielami i  najwyższą  dwuletnią klasą  szóstą. Wówczas  na  etat  przyszedł  nowy  nauczyciel - Eugeniusz Mróz. Nauczanie  odbywało się w izbach  wynajmowanych od mieszkańców wsi - Piotra Lisa, Franciszka Czekaja i Wincentego Kwietnia.

      W roku szkolnym  1938/39  szkoła otrzymała czwarty etat i w szkole uczyło już czterech nauczycieli.

       Nauczanie w szkole  w Sieciechowicach prowadzone było również w okresie okupacji hitlerowskiej.

       Po wyzwoleniu  szkoła powszechna została przemianowana na podstawową z najwyższą  klasą  siódmą  i  przeniesiona z mieszkań prywatnych do  murowanej części dworku Rejów, którzy  po reformie rolnej  opuścili Polskę. W drewnianej części dworku znajdowały sie mieszkania dla nauczycieli.

       16 stycznia 1952 roku kierownikiem szkoły zostaje pan Marian Gryźniak. W latach 1956 - 63 skład grona pedagogicznego był następujący: Marian Gryźniak, Kazimiera Wygaś, Tadeusz Janik, Danuta Chrząstek i Gustaw Jastrzębski.

      Jesienią  1959  roku  szkołę  przeniesiono  do  nowego  budynku, w  którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

      Z  dniem  1  września  1962 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły.  Nowym  kierownikiem   ośmioklasowej już wówczas  szkoły  zostaje pan Eugeniusz  Mróz.  Szkołę  przejął  w  fatalnym  stanie,  z  dużymi  brakami  w dokumentacji.

      W roku szkolnym 1965/66 otwarto w szkole pierwsza klasę Szkoły Przysposobienia Rolniczego, a naukę rozpoczęło w niej 25 uczniów z Sieciechowic i okolic.

      W 1966 na wyposażeniu szkoły znalazł sie telewizor. Korzystała z niego młodzież szkolna oraz mieszkańcy wsi.

      W tym samym 1966 roku zasadzono wokół szkoły 20 jaworów, 50 lip, 60 topoli i 20 świerków. Uporządkowano także boisko szkolne. Sporządzono metalowe słupki do siatkówki i piłki ręcznej oraz przebudowano bieżnie i skocznię w dal.

      Z początkiem roku szkolnego 1971/72 został utworzony na terenie szkoły zespół muzyczno-wokalny. Zespół prowadził pan Emanuel Kalisz. Dzieci grały na akordeonach, mandolinach, gitarach oraz śpiewały w chórku. Występy zespołu uświetniały uroczystości szkolne i środowiskowe.

      W 1971 roku na emeryturę odszedł dotychczasowy kierownik szkoły - pan Eugeniusz Mróz, a nowy rok szkolny 1971/72 jako nowy kierownik rozpoczął pan Lucjan Dratwiński. Nauczyciele pracujący wtedy w szkole to: Alina Dratwińska, Barbara Duda, Elżbieta Gumula, Anna Kurach, Kazimiera Plucińska, Kazimiera Wygaś i  Anna Ciećkiewicz.

      W latach siedemdziesiątych na terenie szkoły działały drużyny zuchowa i harcerska. drużyny były aktywne, brały udział w różnych zawodach i festiwalach, czego dowodem są zachowane do dzisiaj dyplomy z tamtych lat. Prężnie działał również w tamtym okresie zespół muzyczno-wokalny.

      W roku 1986 zlikwidowano w szkole uciążliwe piece i założono cenralne ogrzewanie.

      W 1991 roku odszedł na emeryturę dyrektor szkoły - pan Lucjan Dratwiński. Przez rok szkolny 1991/92 dyrektorem był pan Józef Rzemiński.

      Następnie funkcję dyrektora sprawowała w latach 1992-94 pani Anna Wygaś. Wtedy to poczyniono wraz z Komitetem Rodzicielskim starania na rzecz budowy nowego dachu na budynku szkoły.

      Kolejnym dyrektorem, przez lata 1994-99 była pani Józefa Żuradzka. W  okresie tym wybudowano na budynku szkoły nowy, dwuspadowy dach.

      Rok szkolny 1999/2000 był rokiem zmian w oświacie. W związku z organizacją gimnazjów Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach stała się szkołą sześcioletnią. W klasach I-III nauczanie stało się zintegrowane, a w klasach IV-VI pojawił się nowy przedmiot przyroda, nie ma natomiast fizyki, chemii czy geografii.

      W roku szkolnym 1999/2000 funkcję dyrektora szkoły objęła pani Krystyna Kubis.

      Po roku 2000 w naszej szkole zaszło również wiele zmian. I tak 4 czerwca 2005 roku szkoła otrzymała imię Szarych Szeregów. W ten sposób uwieńczone zostały wieloletnie starania całej szkolnej społeczności o pozyskanie patrona. Rok później, 10 czerwca 2006, dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego szkoła otrzymała sztandar. Obie uroczystości zgromadziły wielu znamienitych gości.

      Ostanie lata to m. in. remont elewacji budynku szkolnego, zmiana centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe. To także czas widocznych na każdym kroku zmian wokół szkoły, dzięki którym budynek szkolny i jego otoczenie pięknieje z każdym dniem. Składają się na to wspólne starania rodziców, nauczycieli, uczniów i wszystkich, którym dobro naszej szkoły leży na sercu.

      Z ostatnich wydarzeń należy wspomnieć rozpoczęcie (związane znów z kolejną reformą oświaty) nauki przez dzieci 6-letnie w oddziale przedszkolnym.

      Rok szkolny 2009/10 zakończyliśmy zorganizowaniem Pikniku Rodzinnego, który znów dał nam wszystkim okazję do nie tylko dobrej zabawy, ale także i zdobycia środków niezbędnych do jeszcze lepszego funkcjonowania naszej szkoły.

      1 czerwca 2012 roku obok naszej szkoły, w obecności władz Województwa Małopolskiego i Gminy Iwanowice, oddano uroczyście do użytku kompleks sportowy "Orlik 2012". W jego ramach zimą funkcjonowało lodowisko ("Biały Orlik").

      1 września 2012 roku funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach objął pan mgr Janusz Maj.

           W lutym 2015 r. Rada Gmina Iwanowice podejmuje decyzję o likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2015 r. Od 1 września 2015 r. rozpoczynają działalność Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sieciechowicach prowadzone przez osobę publiczną – pana mgr Janusza Maja.

          Naukę w nowych szkołach podejmuje 106 uczniów.